Dimitris
Dimoulitsas

Projets

Dimitris Dimoulitsas – Space A Maze

MEDIA & INTERACTION DESIGN

Dimitris Dimoulitsas – Space A Maze

avec Alain Bellet, Gaël Hugo